Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli w 2022 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Zmiany w awansie zawodowym obowiązujące od 1 września 2022 r. oraz przepisy przejściowe, dotyczące postępowań awansowych na starych zasadach.

  2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:

  • obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu;
  • warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
  • rola i zadania mentora;
  • procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego;
  • rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.

  3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego:

  • prowadzenie zajęć w obecności komisji i ekspertów spoza szkoły;
  • opinia komisji warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
  • negatywna opinia komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela.

  4. Powiązanie awansu zawodowego z procedurą oceny:

  • wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli;
  • ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  •  ocena pracy nauczyciela w szkole;
  • kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia).

  5. Nadawanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:

   

  • wymagania kwalifikacyjne, obligatoryjna ocena pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
  • dorobek zawodowy nauczyciela;
  • akceptacja komisji kwalifikacyjnej;
  • komisje kwalifikacyjne – zmiany.

  6. Nowe procedury oceny pracy nauczyciela i sytuacje jej dokonywana.

  7. Dyrektor i jego rola w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy:

  • procedury w szkole dotyczące awansu;
  • obowiązująca dokumentacja;
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w odniesieniu do awansu zawodowego;
  • godziny dostępności nauczyciela.