Zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.02.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

389 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Przedstawiamy Państwu szkolenie online dotyczące zmian w podatku VAT, uwzględniające specyfikę jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie skupi Państwa uwagę na kwestiach dotyczących ogólnych zasad rozliczania podatku VAT w gminach (w tym mechanizm podatku VAT i zakres opodatkowania), a także zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji podatku VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie rozliczanie podatku VAT od sprzedaży węgla, istota refaktur i wątpliwości związane z refakturą mediów oraz zasady dokumentowania korekt ,,in minus”.

Prowadzący szkolenie w szczegółowy sposób omówi także wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych i systemu KSeF.

 

Program szkolenia

1. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin:

 • Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
 • Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
 • Mechanizm podatku VAT
 • Zwolnienia z podatku VAT w gminach
 • Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
 • Pozostałe zagadnienia

2. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla:

 • Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
 • Czy należy stosować prewspółczynnik?
 • Zwolnienie z kas fiskalnych
 • Pozostałe zagadnienia

3. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy:

 • Istota refaktury
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 • Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
 • Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
 • Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.
 • Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.

4. e-Faktura (KSef) w gminach:

-Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych:

 • wystawianie faktur w sposób dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.
 • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
 • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy,
 • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

-Krajowy System e-Faktur:

 • zasady działania KSeF,
 • dostęp do faktur w systemie KSeF,
 • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.

-Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki JST:

 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korekta faktury ustrukturyzowanej,
 • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia,
 • zakres faktur objętych KSeF,
 • dostosowanie systemu finansowo-księgowego JST do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

-Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez JST:

 • faktury zaliczkowe,
 • faktury korygujące,
 • noty korygujące,
 • faktury VAT marża,
 • faktury uproszczone,
 • faktury do paragonów,
 • paragony jako faktury uproszczone,
 • faktura VAT RR.

-Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana:

 • data sprzedaży,
 • data wystawienia
 • numeracja faktur a KSeF,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
 • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
 • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • faktura w przypadku cen urzędowych
 • faktury walutowe

-Faktura zaliczkowa:

 • kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową
 • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
 • faktura proforma a faktura zaliczkowa.

-Terminy wystawienia faktur:

 • zasada ogólna,
 • termin wstawienia faktur zaliczkowych,
 • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych,
 • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasing) i media,
 • refakturowanie

-Dokumenty korygujące w systemie KSeF:

 • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
 • nota korygująca: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
 • problem anulowania faktury

-Prezentacja na przykładzie wystawienia e-faktury na platformie KSeF

5. Zasady dokumentowania korekt „in minus” – ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin:

 • Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
 • Zasady dokonywania „uzgodnień” korekt
 • Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
 • Dokumentacja „dorozumiana”
 • Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
 • Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
 • Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
 • Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT – istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
 • Korekty „in minus” w pliku JPK
 • Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin.

6. Grupa VAT w gminach:

 • Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 • Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 • Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
 • Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin – powiązania finansowe, powiązania ekonomiczne, powiązania organizacyjne
 • Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
 • Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 • Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 • Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 • Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 • Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”
 • Zasady tworzenia Grupy VAT
 • Rola przedstawiciela Grupy VAT
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Rejestracja Grupy VAT
 • Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 • Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
 • Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 • Pliki JPK w Grupie VAT
 • Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe
 • Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych

7. SLIM VAT 3 w gminach:

 • Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 • Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 • Stawki sankcyjne VAT – zmiany zasad stosowania
 • Zmiany w zasadach fakturowania- faktura zaliczkowa, korekty faktur
 • Mały podatnik – zmiana progu
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – doprecyzowanie przepisów
 • Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
 • Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
 • Doprecyzowanie pakietu e-commerce
 • Korekta przepisów w zakresie 15 – dniowego zwrotu podatku
 • Pozostałe zmiany

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody