Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna w świetle kontroli PIP i ZUS – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 20.03.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Czym różnią się umowy o pracę od umów cywilnoprawnych? Jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy w przypadku umowy o pracę i w przypadku umów cywilnoprawnych? Jaki jest zakres kontroli PIP i najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas takich kontroli względem zawieranych umów? Tego dowiesz się z naszego szkolenia online, dotyczącego umów o pracę a umów cywilnoprawnych w świetle kontroli PIP i ZUS, które poprowadzi pani Ewa Bielecka.

Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestie rodzajów umów o pracę i ich obligatoryjnych elementów, przesłanki zawierania umów na zastępstwo, wskazywania miejsca wykonywania pracy w umowach o pracę oraz danych które muszą znaleźć się w umowach o pracę.

Wykładowca wyjaśni także aspekty zatrudnieniowe umów cywilnoprawnych, obowiązek informowania o zawieraniu umów o dzieło, czy prawa i obowiązki kontrolowanego pracodawcy.

 

Program szkolenia

1. Umowa o pracę – jako aspekt nawiązania stosunku pracy:

 • Definicja stosunku pracy;
 • Jakie obecnie występują rodzaje umów o pracę?
 • Planowane zmiany w umowie na okres próbny;
 • Jakie mogą być przesłanki zawarcia umowy na zastępstwo oraz jakie elementy może zawierać w świetle najnowszych stanowisk Ministerstwa?
 • Jakie są obligatoryjne elementy umowy o pracę;
 • Jakich zapisów nie umieszczać w umowach o pracę i dlaczego;
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika, aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP oraz zobowiązaniem wypłaty należności z tytułu podróży służbowych?
 • Jak należy prawidłowo wskazywać miejsce wykonywania pracy dla cudzoziemca przy pracy mobilnej?
 • Jak liczymy okresy trwania umowy oraz ilość zawartych umów;
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami;
 • Umowa na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – stanowisko RODO i ministerstwa;
 • Jakie dane o pracowniku mogą się znaleźć wyłącznie w treści umowy o pracę?;
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę w świetle kontroli Inspekcji Pracy.

2. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:

 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – charakterystyka;
 • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”;
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług a przesłanki umowy starannego działania;
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – jakie są podobieństwa i różnice;
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę – jakie są podobieństwa i różnice;
 • Kiedy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło;
 • Kiedy i w jakiej formie można zmienić zapisy umowne.

3. Rozwiązanie umowy:

 • Rozwiązanie stosunku pracy – forma i treść;
 • Tryby rozwiązania umowy o pracę;
 • Kiedy następuje doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
 • Jakie błędy popełniamy najczęściej rozwiązując umowę o pracę;
 • Świadectwo pracy po zmianach – kiedy istnieje obowiązek wydania;
 • Warunki rozwiązania umowy cywilnoprawnej – najczęściej popełniane błędy.

4. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia;
 • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS;
 • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustawa;
 • Kiedy nie mamy obowiązku zgłoszenia.

5. Minimalne wynagrodzenie w umowie o pracę.

6. Minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia.

7. Ewidencja czasu pracy pracownika a ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

8. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło:

 • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności;
 • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła;
 • Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło;
 • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).

9. Kiedy ZUS zaneguje umowę o dzieło w razie kontroli?

 • Jak bronić zasadności zastosowania umowy o dzieło?;
 • Jakie zapisy mogą być zakwestionowane.

10. Zakres kontroli PIP z uwzględnieniem najczęściej  występujących nieprawidłowości.

11. Regulacje prawne w zakresie uprawnień PIP:

 • Zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy;
 • Kontrola legalności zatrudnienia;
 • Kontrola umów cywilno-prawnych;
 • Wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko prawom pracownika

12. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany pracodawca.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody