Szkolenie stacjonarne – Gdańsk – Planowane zmiany w prawie pracy w 2023 roku.

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Szkolenie stacjonarne jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia, podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy.

  Szkolenie stacjonarne zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę. Podczas spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

  Korzyści ze szkolenia stacjonarnego:

  • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta na żywo,
  • widzisz prezentację i otrzymujesz materiały w formie drukowanej,
  • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości w bieżącym czasie szkolenia,
  • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),

  Program szkolenia

  1. Jakie nowe obowiązki dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?

  2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w Polskim ładzie od 1 lipca 2022?

  • Zmiana progów podatkowych
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • Zmiany w nowych zwolnieniach

  3. Planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów do dyrektywy work-life balance:

  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  • Elastyczna praca na wniosek
  • Urlop ojcowski
  • Ochrona trwałości stosunku pracy

  4. Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą WLB:

  • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny?
  • W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
  • Kiedy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
  • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
  • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?
  • Jaki będzie tryb występowania o taką informację i jej udzielania
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
  • Podawanie przyczyny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Na jakich zasadach umowa na czas określony zostanie zrównana z umową na czas nieokreślony?

  5. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

  • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
  • W jaki sposób będziemy musieli przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia
  • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
  • Czy nie spełnienie tego wymogu będzie wykroczeniem

  6. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy:

  • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej
  • W jaki sposób będzie praca zdalna wprowadzana
  • Kiedy pracodawca co do zasady będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika
  • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie wykonywania pracy zdalnej
  • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej

  7. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

  • Którzy pracodawcy będą mogli wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości
  • Jak w zakładzie wprowadzić regulacje dotyczące takiej kontroli
  • Jakie pracodawca będzie miał obowiązki informacyjne
  • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
  • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?