Zmiany w Kodeksie Pracy a dokumentacja pracownicza w zakresie przejrzystych warunków zatrudnienia w pytaniach i odpowiedziach – wzory dokumentów i druków- szkolenie stacjonarne Wrocław

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  W związku z planowaną nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku, przygotowaliśmy dla Państwa pełnowymiarowe szkolenie, w którym omówimy jak planowane zmiany wpłyną na tworzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie przejrzystych warunków zatrudnienia.

  Celem przygotowanego przez nas szkolenia jest zapoznanie Państwa z nowymi wzorami druków dokumentacji pracowniczej w zakresie m.in. obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji, nowej treści umów o pracę, udzielania dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej, czy wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości w miejscu pracy.

  Biorąc udział w szkoleniu dowiedzą się Państwo również na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umów na okres próbny po zmianach, jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika, z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem, co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej, kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników oraz gdzie i jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości.

   

  Program szkolenia

  1. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

  • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
  • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
  • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
  • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
  • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
  • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
  • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo
  • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
  • Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu

  2. Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

  3. Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę.

  4. Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki?

  5. Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością.

  6. Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika.

  7. Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność.

  8. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

  9. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych.

  10. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą.

  11. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi?

  12. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

  13. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika.

  14. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.

  15. Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?

  16. Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?

  17. Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

  18. Praca zdalna –  w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną?

  19. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie?

  20. Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej?

  21. Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy – czy należy je aktualizować?

  22. Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy?

  23. Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

  24. Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

  25. Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy?

  26. Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy?

  27. Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP.

  28. Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?

  29. Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej.

  30. Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?

  31. Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

  32. Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?

  33. Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem?

  34. Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej.

  35. Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności?

  36. Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy.

  37. Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu.

  38. Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników?

  39. Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości?

  40. Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

  41. Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę?