Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej grupy telekomunikacyjnej, spółek z sektora paliwowego, a także gmin dla których uzyskał korzystne wyroki w zakresie prewspółczynnika. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych.

Szkolenia

Szkolenia archiwalne