Lech Stempel

Konsultant DODNwe Wrocławiu. Ukończył szkolenie organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , posiada kompetencje LIDERA ZMIAN w ww. obszarze. Specjalizuje się w pracy z uczniem trudnym, niedostosowanym społecznie. Wspiera kadrę kierowniczą, nauczycieli, pedagogów i rodziców.