Michał Soćko

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej oraz prawo pracy. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad sto czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Szkolenia archiwalne