Paweł Maczyński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień, wieloletni koordynator procedury „Niebieskie Karty”, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej IFSW (International Federation of Social Workers ); pracownik nieetatowy i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego – prowadzi zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna jako pracownik dydaktyczny, członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, prowadzący szkolenia z obszaru pomocy społecznej oraz pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, autor licznych publikacji w tym obszarze.