Robert Mertuszka

Dr nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia; specjalista z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych.