Szkolenia kadrowo-płacowe

Akta osobowe - Szkolenia kadrowo-płacowe

Akta osobowe to najważniejsza i największa część dokumentacji pracowniczej, którą musi prowadzić każdy podmiot zatrudniający. Dlatego szkolenia obejmujące tematykę prowadzenia akt osobowych stanowią bardzo ważny element naszej oferty szkoleniowej. Bardzo istotne jest aby każdy pracownik  działu kadr bądź osoba zajmująca się dokumentacją kadrową w firmie lub instytucji publicznej systematycznie aktualizowała swoją wiedzę podczas szkoleń online lub stacjonarnych, na temat prowadzenia akt zgodnie z obowiązującymi i zmieniającymi się przepisami Kodeksu Pracy.

Czym są akta osobowe?

Akta osobowe stanowią jedną z najważniejszych części składowych dokumentacji pracowniczej, którą każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej co nakazuje art. 94 pkt 9a oraz pkt 9b Kodeksu Pracy. Natomiast dokładne zasady prowadzenia akt osobowych określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenia online z prowadzenia akt osobowych jako element szkoleń kadrowo-płacowych?

Nasza oferta szkoleń z zakresu akt osobowych obejmuje kilka rodzajów szkoleń zróżnicowanych ze względu na stopień zaawansowania programu szkolenia oraz zakresu części merytorycznej.

Każdy pracownik działu kadr ma możliwość zapoznania się z programem szkolenia aby dopasować wybrane szkolenie online do swoich potrzeb oraz potrzeb firmy lub instytucji, w której pracuje.

Celem naszych szkoleń online akta osobowe jest omówienie najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób ich przechowywania. Podczas naszych szkoleń online poznasz najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Szkolenie online obejmujące tematykę dokumentacji pracowniczej odpowie między innymi na pytanie czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności, w których przypadkach stosujemy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej 10 lat, a kiedy 50 lat, jak poprawnie prowadzić akta osobowe pracowników w 2023r. Ponieważ szkolenia z zakresu dokumentacji pracowniczej są w naszej firmie prowadzone przez wykładowców, którzy byli pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje również kompleksowy zestaw porad i wskazówek jak przygotować się i uniknąć błędów podczas kontroli PIP.

Nasze szkolenia dają gwarancję, że akta osobowe w Twojej firmie czy instytucji będą prowadzone w sposób poprawny.