Szkolenia dla sektora finansów publicznych

Oświata - Szkolenia dla sektora finansów publicznych

Szkolenia dla jednostek oświaty stanowią bardzo ważny element naszej oferty szkoleniowej. Programy naszych szkoleń z kategorii oświata tworzone przez naszych specjalistów są przygotowywane zarówno dla pracowników, którzy obsługują sprawy kadrowe w szkołach i przedszkolach ale również dla dyrektorów placówek oświatowych, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób prowadzących sekretariat szkół i przedszkoli.

Każdorazowo program szkolenia dla oświaty przygotowywany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz bieżące interpretacje prawne.

Szkolenia kadry w oświacie dla pracowników oświatowych?

Jako firma specjalizująca się w tematyce kadrowo-płacowej szczególne miejsce w naszej ofercie szkoleniowej przeznaczamy na szkolenia kadry w oświacie. Tą tematykę, kierujemy do osób o różnym stopniu zaawansowania i wiedzy w tej dziedzinie. Nasi klienci mogą wybrać szkolenie, które dopasowane jest pod względem merytorycznym do ich wiedzy i umiejętności.

Na szkoleniach online kadry oświata znajdziesz tematykę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, wyliczania wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, naliczania godzin ponadwymiarowych, wyliczania urlopów w placówkach feryjnych i nieferyjnych.

Jakie szkolenia prowadzimy dla dyrektorów szkół i przedszkoli?

Poza szkoleniami dla pracowników kadr nasza oferta szkoleniowa dla jednostek oświaty obejmuje również szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Osoby zarządzające szkołami i przedszkolami znajdą w naszej ofercie szkolenia takie jak awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, zasady przeprowadzania i przygotowywania się do konkursu na dyrektora i inne szkolenia istotne i ważne w pracy dyrektora szkoły. Na naszych szkolenia z kategorii oświata rozwijane są umiejętności zarządcze jak również te dotyczące organizacji pracy szkoły a zdobyta wiedza pozwala na sprawne prowadzenie działalności szkoły lub przedszkola.

Czy warto korzystać ze szkoleń dla oświaty?

Szkolenia dla oświaty stanowią odrębną kategorię w naszej ofercie szkoleniowej. Wynika to z faktu specyfiki tych jednostek i bardzo często konieczności indywidualnego podejścia do szkoleń dla pracowników szkół i przedszkoli. Pracownicy obsługujący kadry jednostek oświatowych bardzo często spotykają się z odmiennymi problemami i wyzwaniami niż pracownicy firm lub innych instytucji publicznych dlatego w naszej ofercie szkolenia kadry oświata stanowią odrębny element a takie tematy jak prawo pracy w oświacie czy dokumentacja pracownicza w placówkach oświaty są dostosowywane bezpośrednio pod specyfikę tych jednostek.