Szkolenia dla sektora finansów publicznych

Szkolenia online dla sektora finansów publicznych, poruszają aktualną tematykę związaną ze zmianami prawnymi, z którymi na co dzień muszą mierzyć się pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości i podatków, wydziałów zamówień publicznych, a także pracownicy jednostek kultury i jednostek oświaty. Nasze programy szkoleniowe poruszają również tematykę najważniejszych zmian w prawie pracy w 2023 roku, zmian związanych z przebiegiem zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników. Szkolenia dla sektora finansów publicznych to także  najważniejsze zmiany w klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej oraz naruszeń dyscypliny finansów publicznych, zagadnień związanych z prowadzeniem finansów w jednostkach oświatowych, czy prowadzeniem kadr i księgowości instytucji kultury. Szkolenia online  także szeroka gama szkoleń dla osób zajmujących się przetargami i zamówieniami publicznymi w jednostkach.

Czym charakteryzują się szkolenia dla sektora finansów publicznych?

Szkolenia dla sektora finansów publicznych to odrębna kategoria szkoleń jakie realizuje nasza firma. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności jednostek finansów publicznych stworzyliśmy odrębna kategorię szkoleń, w który znajdziesz tematy dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych czy też klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości. Jeśli jesteś pracownikiem oświaty lub kultury to właśnie w tej kategorii znajdziesz tematy dostosowane do specyfiki Twojej jednostki.

Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub instytucji kontrolujących a to gwarantuje, że programy przez nas przygotowane będą odpowiadały na potrzeby jednostek.

Kto realizuje szkolenia dla sektora finansów publicznych?

Jesteśmy firmą, która na rynku szkoleniowym funkcjonuje od prawie 13 lat. W tym czasie stworzyliśmy zespół najlepszych specjalistów w danym zakresie. nasi trenerzy to praktycy, osoby pracujące na wysokich stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej, w jednostkach kontrolujących lub też osoby, które w swojej pracy doradczej na co dzień stykają się z problemami urzędów, jednostek podległych, oświaty i kultury. To gwarantuje, że nasze szkolenia są odpowiedzią na potrzeby i problemy instytucji publicznych.

 • Gorący temat
Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023 – nowy obowiązek pracodawców. Zmiany przepisów dotyczące nowych zasad informowania pracowników – szkolenie online
  • 22.02.2023r., godz. 10.00.
  • 02.03.2023r., godz. 10.00.
  • 07.03.2023r., godz. 10.00.
  • 08.03.2023r., godz. 10.00.
  • 27.03.2023r., godz. 10.00.
 • Adriana Głuchowska

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os.+ VAT

Cena szkolenia:

149 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

149 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

149 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

389 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os.+ VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT